Holy Mass Timings

Day Time Malayalam Location
Sunday 05.30 AM Regular Mass Koratty Palli
  06.30 AM Regular Mass Vazhichal Paill
  06.30 AM Regular Mass Attapadam Palli
  06.30 AM Regular Mass Kattapuram Palli
  07.00 AM Regular Mass Koratty Palli
  09.00 AM Regular Mass Koratty Palli
  09.30 AM Regular Mass Kattapuram Palli
  10.45 AM Regular Mass Koratty Palli
  04.45 PM Regular Mass Koratty Palli
Monday 05.30 AM Regular Mass Koratty Palli
  06.30 AM Regular Mass Kattapuram Palli
  07.00 AM Regular Mass Koratty Palli
  05.00 PM Regular Mass Koratty Palli
       
Tusday 05.30 AM Regular Mass Koratty Palli
  06.30 AM Regular Mass Kattapuram Palli
  07.00 AM Regular Mass Koratty Palli
  05.00 PM Regular Mass Koratty Palli
       
Wednesday 05.30 AM Regular Mass Koratty Palli
  06.30 AM Regular Mass Kattapuram Palli
  06.30.AM Regular Mass Vazhichal Paill
  07.00 AM Regular Mass Koratty Palli
  05.00 PM Regular Mass Koratty Palli
  06.00 PM Regular Mass Attapadam Palli
       
Thursdy 05.30 AM Regular Mass Koratty Palli
  06.30 AM Regular Mass Kattapuram Palli
  07.00 AM Regular Mass Koratty Palli
  05.00 PM Regular Mass Koratty Palli
       
Friday 05.30 AM Regular Mass Koratty Palli
  06.30 AM Regular Mass Kattapuram Palli
  07.00 AM Regular Mass Koratty Palli
  05.00 PM Regular Mass Koratty Palli
       
Saturday 05.30 AM Regular Mass Koratty Palli
  06.30 AM Regular Mass Kattapuram Palli
  07.00 AM Regular Mass Koratty Palli
  09.45 AM  Aradhana, Mass, Novena Koratty Palli
  04.45 PM  Mass, Novena Koratty Palli